Taxe şi Cotizaţii

Transfer

Incetarea Calitatii

Înscriere

Definitivat

Suspendare

 

 

PROCEDURA DE TRANSFER A UNUI CONSILIER JURIDIC ÎNTRE COLEGIILE CONSILIERILOR JURIDICI MEMBRE ALE UNIUNII COLEGIILOR CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMÂNIA

  Transferul unui consilier juridic de la un colegiu la altul se poate efectua la solicitarea acestuia în una din următoarele situaţii:
 Schuimbare loc muncă dintr-un judeţ în altul;
 Schimbare domiciliu dintr-un judeţ în altul;

Transferul se realizează în două etape:


1. La Colegiul Consilierilor Juridici la care consilierul juridic este înscris;

Dosarul depus de consilierul juridic va cuprinde:
 Cererea de transfer – formular tip;
 Copie conform cu originalul a contractului de muncă (dacă solicitarea transferului se întemeiază pe schimbarea locului de muncă)
 Adeverinţă de la locul de muncă - original (dacă solicitarea transferului se întemeiază pe schimbarea locului de muncă)
 Copie conform cu originalul a actului de identitate (dacă solicitarea transferului se întemeiază pe schimbarea locului de muncă)

Soluţionarea cererii de transfer de către Colegiul Consilierilor Juridici se face în condiţiile achitării la zi a obligaţiilor profesionale ale acestuia.
In urma aprobării cererii de transfer, Colegiul va elibera acestuia o copie a dosarului depus la inscriere.

2. La Colegiul Consilierilor Juridici la care consilierul juridic doreşte să se transfere;

Dosarul depus de consilierul juridic va cuprinde:
 Cererea de transfer aprobată de Colegiul Consilierilor Juridici la care consilierul juridic este înscris;
 Copie conform cu originalul a contractului de muncă (dacă solicitarea transferului se întemeiază pe schimbarea locului de muncă);
 Adeverinţă de la locul de muncă - original (dacă solicitarea transferului se întemeiază pe schimbarea locului de muncă);
 Copie conform cu originalul a actului de identitate (dacă solicitarea transferului se întemeiază pe schimbarea locului de muncă);
 Copia dosarului cuprinzând actele de înscriere, eliberată de Colegiul la care consilierul juridic este înscris.

Menţiune:
După aprobarea cererii de transfer, la noul Colegiu, consilierul juridic va figura înscris cu acelasi număr de tablou care i-a fost acordat de primul Colegiu.

Pentru orice informatii suplimentare ne puteţi contacta la sediul la numărul de telefon: 0251/563802 ;
 
MODEL CERERE TRANSFER 

 


 

 

 


 

Membrii Consiliului CCJ DOLJ:
- Decan: MARIAN MIREA
- Prodecan:
- Secretar general: GHERGHEL VALENTIN
- Membru: RAZVAN COVALE
- Membru: CRISTIAN SEBASTIAN DOLEA
- Membru: TEREZA-ADRIANA VLADU-SUVAINA

 

TABLOU MEMBRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  © 2022 CCJ Dolj    

Contact

  • Adresa: România, jud. Dolj  loc. Mun. Craiova, str. Ion Maiorescu nr. 4, etajul 5

  • Telefon/Fax: 0251/563802

  • Email : ccj.dolj@yahoo.com