Taxe şi Cotizaţii

Transfer

Incetarea Calitatii

Înscriere

Definitivat

Suspendare

 

 
INSCRIEREA ÎN COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DOLJ

- PROCEDURA -

Se pot inscrie în Colegiul Consilierilor Juridici Dolj persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 8 din Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic completată şi modificată de Legea nr.246/2006 şi de art. 14 din Statutul Profesiei de consilier juridic publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.867 din 05.12.2003, respectiv:

a)Este cetăţean român şi are domiciliul în România;
b)Are exerciţiul drepturilor civile şi politice;
c)Este licenţiat al unei facultăţi de drept;
d)Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
e)Nu se află în unul din cazurile de nedemnitate profesională;

Nota:  Prevederea referitoare la cetăţenia română a fost modificată de prevederile Legii nr.246/2006 care precizează la art. 81 alin.1 “Cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European poate exercita profesia de consilier juridic în România, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, mai puţin cea prevăzută la art. 8 lit. a)”

 Procedura de înscriere în profesie a consilierilor juridici cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene nu este încă disponibilă din cauza lipsei metodologiei ce trebuia elaborată de Ministerul Justiţiei.

 Inscrierea in asociaţia profesionala Colegiul Consilierilor Juridici Dolj se face pe baza de dosar, care trebuie sa cuprinda pe langa cererea tip, urmatoarele documente:

 copie act identitate;
 copie certificat de nastere;
 copie act stare civila - daca este cazul;
 copie a diplomei de licenta sau adeverinta;
 copie contract de munca - certificata de angajator;
 adeverinta de la locul de munca din care sa rezulte functia si data angajarii;
 adeverinta medicala - clinic sanatos (eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din cadrul institutiei dvs.);
 certificat cazier judiciar;
 doua fotografii tip B.I.

 Pentru personele care au mai multe locuri de munca este necasar sa se depuna la dosar copii ale tuturor  contractelor de munca.
 Consilierii juridici care s-au specializat în diverse domenii ale dreptului, au absolvit cursuri post-universitare, masterate, doctorate, etc. trebuie sa depuna la dosar copii ale diplomelor de absolvire;

Mentiuni speciale:

 Toate copiile ce se vor depune la dosarul de inscriere in Colegiul Consilierilor Juridici Dolj vor fi prezentate referenţilor din cadrul Secretariatului General însoţite de actele originale pentru certificare.

 Pentru decontarea taxelor profesionale, consilierul juridic solicitant va depune odata cu dosarul copie a referatului aprobat de beneficiarul serviciilor juridice sau o cerere de eliberare a facturii, semnata si stampilată.


 Pentru orice informatii suplimentare ne puteţi contacta la sediul la numărul de telefon: 0251/563802;

MODEL CERERE ADMITERE

Membrii Consiliului CCJ DOLJ:
- Decan: MARIAN MIREA
- Prodecan:
- Secretar general: GHERGHEL VALENTIN
- Membru: RAZVAN COVALE
- Membru: CRISTIAN SEBASTIAN DOLEA
- Membru: TEREZA-ADRIANA VLADU-SUVAINA

 

TABLOU MEMBRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  © 2022 CCJ Dolj    

Contact

  • Adresa: România, jud. Dolj  loc. Mun. Craiova, str. Ion Maiorescu nr. 4, etajul 5

  • Telefon/Fax: 0251/563802

  • Email : ccj.dolj@yahoo.com