Taxe şi Cotizaţii

Transfer

Incetarea Calitatii

Înscriere

Definitivat

Suspendare

 

 

Încetarea calităţii de consilier juridic are loc în următoarele situaţii:

1. Prin renunţare scrisă la calitatea de consilier juridic
Acte necesare:
 Cererea de renunţare la calitatea de consilier (formular tip)
 Legitimaţia de consilier juridic
 Decizia de consilier juridic
 Ştampila
 Timbru sec
Notă: Colegiul Consilierilor Juridici va soluţiona cererea de renunţare numai în situaţia în care consilierul juridic are taxele profesionale achitate la zi;

2. Prin deces

3. Prin luarea măsurii de excludere din profesie a consilierului juridic
 Excluderea din profesie a consilierului juridic se face prin Decizia semnată de Decanul Colegiului şi contrasemnată de Secretarul General întocmită în baza Hotărârii Comisiei de Disciplină.
 Prin decizia de excludere se dispune si radierea din tabloul consilierilor juridici si predarea insemnelor Colegiului.

Note:
 Începand cu data emiterii deciziei de excludere din profesie, consilierul juridic nu va mai putea uza de calitatea de consilier juridic membru al Colegiului Consilierilor Juridici Dolj.
 Decizia de excludere va fi comunicata catre persoana juridica angajatoare si va fi facuta publica prin mijloacele specifice Colegiului.

Pentru orice informatii suplimentare ne puteţi contacta la sediul la numărul de telefon: 0251/563802;

CERERE RENUNŢARE

 

Membrii Consiliului CCJ DOLJ:
- Decan: MARIAN MIREA
- Prodecan:
- Secretar general: GHERGHEL VALENTIN
- Membru: RAZVAN COVALE
- Membru: CRISTIAN SEBASTIAN DOLEA
- Membru: TEREZA-ADRIANA VLADU-SUVAINA

 

TABLOU MEMBRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  © 2013 CCJ Dolj    

Contact

  • Adresa: România, jud. Dolj  loc. Mun. Craiova, str. Ion Maiorescu nr. 4, etajul 5

  • Telefon/Fax: 0251/563802

  • Email : ccj.dolj@yahoo.com